website builder

DUMI ŠPED Livno

Poduzeće za transport i špediterske usluge

Usluge

Obavljamo špediterske usluge za sva zastupanja u carinskom postupku kao i pripremu carinske dokumentacije.Posjedujemo carinsku garanciju u visini koja omogućava neometan rad, kako za upućivanje robe sa granice do nadležne carinske ispostave, tako i u postupku carinjenja.
Održavamo stalnu i korektnu suradanju sa inspekcijskim službama: Sanitarnom, Tržišnom, Fito, Veterinarskom i osiguravamo potrebna rješenja za uvoz ili izvoz robe.
Isto tako specijalizirana smo tvrtka za prijevoz robe u domaćem i međunarodnom transportu.

Mobirise

ŠPEDICIJA

Mobirise is an easy website builder - just drop site elements to your page, add content and style it to look the way you like.

Mobirise

PRIJEVOZ ROBE

All sites you make with Mobirise are mobile-friendly. You don't have to create a special mobile version of your site.

DUMI ŠPED Livno

Poduzeće za transport i špediterske usluge

 DUMI ŠPED d.o.o. 2015
DUMI-ŠPED d.o.o. Splitska bb, 80101 Livno, Bosna i Hercegovina
PDV broj: 281005740006
ID broj: 4281005740006
Br.sud.reg: U/I-44/2000 Županijski sud Livno
3381502200046812 UniCredit bank dd BH
1610200017930063 Raiffaisen bank dd
3060090000211862 Addiko banka
1549995000050711 Intesa San Paolo