html templates

Špedicija

- U okviru ove djelatnosti vršimo zastupanje u carinskom postupku kao i pripremu carinske dokumentacije.
- Posjedujemo carinsku garanciju u visini koja omogućava neometan rad, kako za upućivanje robe sa granice do nadležne carinske ispostave, tako i u postupku carinjenja. Održavamo stalnu i korektnu suradanju sa inspekcijskim službama: Sanitarnom, Tržišnom, Fito, Veterinarskom i osiguravamo potrebna rješenja za uvoz ili izvoz robe.
- U svrhu što kvalitetnijeg obavljanja posla redovno pratimo sve propise izravno i neizravno vezane za obavljane špediterskih i transportnih poslova. Naše poslovanje je umreženo suvremenim internet-tehnologijama i software-om, licenciranim od Uprave za neizravno oporezivanje BiH.
- Količina partnera se stalno uvećava, kao i područje našeg poslovanja, a ovu djelatnost obavljamo i u poslovnim jedinicama na graničnim prijelazima "Kamensko" i "Strmica" sa sjedištem u Livnu. U suradnji sa provjerenim partnerima pokrivamo rad na svim graničnim prijelazima BiH. Poslovna djelatnost: -organizacija otpreme-dopreme robe u međunarodnom transportu -priprema carinske dokumentacije i zastupanje u carinskom postupku isporuka robe 

DUMI ŠPED Livno

Poduzeće za transport i špediterske usluge

 DUMI ŠPED d.o.o. 2015
DUMI-ŠPED d.o.o. Splitska bb, 80101 Livno, Bosna i Hercegovina
PDV broj: 281005740006
ID broj: 4281005740006
Br.sud.reg: U/I-44/2000 Županijski sud Livno
3381502200046812 UniCredit bank dd BH
1610200017930063 Raiffaisen bank dd
3060090000211862 Addiko banka
1549995000050711 Intesa San Paolo