create a site

DUMI ŠPED Livno

Poduzeće za transport i špediterske usluge

Onama

Poduzeće je osnovano 1995. godine i polaganim razvojem od početnog, jednog djelatnika, danas je uposleno 16 djelatnika.

U početku je djelatnost bila usluga kod carinjenja roba i agencijsko vršenje prijevoza u domaćem i međunarodnom cestovnom prometu. 2001. godine obavljena je nabavka osnovnih sredstava - kamiona za prijevoz robe (cerada), tako da 2015. godine posjedujemo 8 kamiona-tegljača.

Danas vršimo sve usluge kod carinjenja svih vrsta roba te prijevoz u međunarodnom transportu, sa vlastitim vozilima i iznajmljivanjem drugih vozila.

 DUMI ŠPED d.o.o. 2015
DUMI-ŠPED d.o.o. Splitska bb, 80101 Livno, Bosna i Hercegovina
PDV broj: 281005740006
ID broj: 4281005740006
Br.sud.reg: U/I-44/2000 Županijski sud Livno
3381502200046812 UniCredit bank dd BH
1610200017930063 Raiffaisen bank dd
3060090000211862 Addiko banka
1549995000050711 Intesa San Paolo