best css templates

Kontakt

Poduzeće za transport i špediterske usluge

Dumi-šped d.o.o.

Sjedište: Livno
Splitska bb 80101
Bosna i Hercegovina
T/F: +387 34 200 411
T/F: +387 34 201 736
M: dumi@dumi-sped.com


Prijevoz robe

M: +387 63 465 959 
T: +387 34 201 736
E: mihaljevic@dumi-sped.com 

Špedicija CI Livno

T/F: +387 34 200 411
E:spedicija@dumi-sped.com

PODRUŽNICE

Obavljamo prijavljivanje robe i mogućnost carinjenja pojedinih vrsta robe na graničnim prijelazima:

PJ na GP "Kamensko"

T/ F: +387 34 364 032
E:kamensko@dumi-sped.com

PJ na GP "Strmica"

T/ F: +387 34 850 080

 DUMI ŠPED d.o.o. 2015
DUMI-ŠPED d.o.o. Splitska bb, 80101 Livno, Bosna i Hercegovina
PDV broj: 281005740006
ID broj: 4281005740006
Br.sud.reg: U/I-44/2000 Županijski sud Livno
3381502200046812 UniCredit bank dd BH
1610200017930063 Raiffaisen bank dd
3060090000211862 Addiko banka
1549995000050711 Intesa San Paolo